1400/09/27 07:57:14

نسخه نویسی الکترونیک تامین اجتماعی

با توجه به دستور سازمان تامین اجتماعی نسخه نویسی از ابتدای دی ماه 1400 باید به صورت الکترونیک باشد شرکت آویژه پرداز برنا این قابلیت را به تمام محصولات ویندوزی و تحت وب خود اضافه کرده و از این پس در دسترس مشتریان می باشد